עב | EN

חדשות

מערכת תקשורת CONNECT

מערכת תקשורת למערכות AMI/AMR המאפשרת טווח שידור גדול במיוחד