עב | EN

פרויקטים

פרויקט גיניגר

ת"ש גניגר – חפירה והנחת קווי סניקה פוליאתילן בקטרים 710 מ"מ ו- 400 מ"מ באורך של 16,000 מ"א לרבות מפרטי שחרור אוויר וניקוז לאורך הקו.

פרויקטים