עב | EN

פרויקטים

פרויקט חמת גדר

חציבה והנחת קו מים מצינורות פלדה בקוטר "20 של מקורות באורך כולל 4,500 מ"א לרבות מפרטי שחרור אוויר וניקוז לאורך הקו.

פרויקטים